Our Activities

Giải thưởng Anh Hùng

2020-2021

Anniversary Time

2021

Mầm non DLS - Quốc tế thiếu nhi 1/6

1/6/2021

8/3/2021: Cảm ơn những đóa hồng

8/3/2021

Hành trình trở về - DLS 5th Birthday

1/4/2021

DLS - Hiến máu vì cộng đồng

5/5/2021

Gala Year-end Party 2020

23/1/2021

Vinh Hy - Year end Trip 2020

22/1/2021

Teambuilding - Year end Trip 2020 (Nha Trang)

23/1/2021

Merry Christmas 2020

24/12/2020

Đào tạo - Logic trong việc làm idea

4/9/2020

Đào tạo - Workshop: Các kinh nghiệm trong quá trình phát triển Platform

18/12/2020
Top